ÚSZÁS, VÍZILABDA, KUCORGÓ

Kis- Pingvin Kucorgó, fejlesztő:
1188 Budapest, Nemes utca 38.

Úszás és vízilabda edzések helyszíne:
Kastélydombi Uszoda, 1188 Nemes utca 56.
Gyáli Járási Tanuszoda, 2360 Tulipán utca 42.

+36 30 400 5129
kispingvinuszas@gmail.com

ÚSZÁS - VÍZILABDA - KUCORGÓ

Adatvédelmi Szabályzat

2017.12.01 00:00

Adatkezelési tájékoztató

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője: Kis- Pingvin Sportegyesület

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályok (az Európai Parlament, bizottság és Tanács (EU) 2016/679.  Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, Röviden:GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a Kis-Pingvin Úszó-, és Vizilabdaelőkésztő Egyesület (Továbbiakban Egyesület) kapcsolatot felvevő ügyfelek (továbbiakban Ügyfél) biztosítva legyenek arról, hogy az igénybe vett szolgáltatások (úszás-, és vizilabdaoktatás, táboroztatás) során keletkezett személyes adataik a jogszabályban előírtaknak megfelelően kerülnek felhasználásra és tárolásra.

A weboldal, valamint a rajta található szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Az Egyesület havatalos online felületein használt képek, videók, írások szerzői jogvédelem alatt állnak.

E tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Kis-Pingvin Úszó-, és Vizilabdaelőkésztő Egyesület

Székhely: 1188 Budapest, Nemes utca 38

Adószám: 18877290-1-43

Telefonszám: +3630/400-51-29

E-mail: kispingvinuszas@gmail.com

Honlap: kispingvin.com

Jelen tájékoztató szerinti Adatfeldolgozó (Tárhelyszolgáltató):

Név: Webnode

E-mail cím: support@webnode.com

Weboldal: www.webnode.hu

Az általa végzett művelet: adatok tárolása a tárhelyszolgáltató szerverein

A www.kispingvin.com honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett minden olyan tartalom, amely bárki számára hozzáférhető, személyes adatok megadása nélkül böngészhető. A honlap látogatóiról az alábbi adatok kerülnek automatikusan rögzítésre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe, a honlapon megtekintett oldalak és tartalmak. Az adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére és elemzésére használja.

Személyes adatkezelés célja

Az Egyesület személyes adatokat kezel a működése során, ha ahhoz az Ügyfél előzetesen hozzájárul, illetve ha azt jogszabály rendeli el. Minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely lehetővé teszi egy adott személy beazonosítását pl név, cím, születési datum, e-mail cím, telefonszám,

Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem továbbítja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Ügyfél adatait az Egyesület a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen és tisztességesen kezeli.

Jelentkezési lapok

Az Egyesület táboroztatás (úszó- , és vizilabda tábor) céljából az alábbi adatokat kéri be és tárolja a tabor idejére : Gyermek név; születési dátuma, lakcíme, anyja neve, gyeremek TAJ száma, szülő/gondviselő hozzájárulása, szülő  e-mail címe. Az úszás- és vizilabdafoglalkozáson vagy táborban részt vevő gyeremek szülője/ gondviselője a Bérlet vásárlásával igazolja, hogy megismerte és elfogadja az Egyesület Adatvédelmi tájékoztatóját. Továbbá hozzájárul, hogy gyermekéről készült képeket és videókat az Egyesület használhassa a Kis-Pingvin Úszó-és Vizilabdaelőkészítő Egyesület hivatalos online felületein (weboldal, Facebook, Instagram)  Az Egyesület ezeket a személyes adatokat kizárólag a tevékenységéhez (úszás-, és vizilabdaoktatás illetve táboroztatás) tájékoztatási, kapcsolattartási célból kéri és kezeli. Az adatok elkérésének célja, hogy zökkenőmentes legyen az oktatás/ táboroztatás folyamata és a kapcsolattartás, mindez az Ügyfél érdekében. Az adatokat az Egyesület kizárólag saját tevékenységéhez használja fel, azt harmadik félnek nem adja át. Az adatkezelés ideje határozatlan idejű, de az Ügyfél kérésére az bármikor megszüntetésre kerül.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, mely jogát az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1188 Budapest, Nemes utca 38

Telefonszám:+3630/4005129

E-mail: kispingvinuszas@gmail.com

Ugyancsak ezeken az elérhetőségeken keresztül az Ügyfél bármikor Adatkezelőhöz fordulhat bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel illetve észrevétellel.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, akkor azt az Adatkezelő az Ügyfél kérésére, vagy – ha a valóságnak megfelelő adat rendelkezésre áll – személyes hatáskörében helyesbíti.

Törölni kell a személyes adatokat, ha azt az Ügyfél kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az az Ügyfél, aki úgy érzi, hogy a működtető, üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.